Παιχνίδια με τα γράμματα της Αλφαβήτας!

 

Σήμερα στο πρόγραμμά μας οργανώσαμε παιχνίδια με τα γράμματα της Αλφαβήτας!

Στόχοι μας ήταν:

  • η σύνδεση της προφορικής γλώσσας με τη γραπτή
  • η ακρόαση και η άρθρωση φθόγγων
  • η αναγνώριση λέξεων σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος (π.χ. καρτέλες, αφίσες)
  • η αναγνώριση του ονόματος
  • η αναγνώριση της διαφοράς ανάμεσα στην εικόνα ενός αντικειμένου και στη γραπτή απόδοσή του με λέξη.

 

 

 

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες

  1. Χρωματίσαμε τα γράμματα της Αλφαβήτας.

 

 

 

2. Τα τοποθετήσαμε σε σωστή αλφαβητική σειρά.

 

3. Τα κολλήσαμε στην Αίθουσα Ανάγνωσης.

 

4. Είπαμε την Αλφαβήτα και ένα ένα τα γράμματα, Α μεγάλο-α μικρό, Β μεγάλο-β μικρό…

 

5.  Παρατηρήσαμε τις εικόνες από τις καρτέλες και βρήκαμε τις λέξεις που αρχίζουν από το κάθε γράμμα. Μετά προσπαθήσαμε να θυμηθούμε κι άλλες.

 

6. Υπενθυμίσαμε ότι το ελληνικό αλφάβητο έχει 24 γράμματα και ότι προέρχεται από το φοινικικό.

7. Αντιστοιχίσαμε τα κεφαλαία γράμματα με τα μικρά.

 

8. Ενώσαμε τελείες για να σχηματιστούν τα ονόματά μας.

9. Χωρίσαμε τα γράμματα σε φωνήεντα και σύμφωνα.

Η Αγγελίνα περιγράφει!

 

Σήμερα το πρωί καθίσαμε στα θρανία και χρωματίσαμε τα γράμματα της Αλφαβήτας.

Μετά τα κολλήσαμε στην αίθουσα Ανάγνωσης.

Η δραστηριότητα αυτή ήταν για τα μικρότερα παιδιά και εγώ τα βοήθησα να μάθουν τα γράμματα.

Μέσα στο καλοκαίρι κάναμε μία μικρή επανάληψη για να θυμηθούνε αυτά που έμαθαν στο σχολείο.

Δεν ξέρω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω, αλλά για σήμερα μόνο έγινα δασκάλα!

 

Αγγελίνα Παπαδοπούλου, 10 ετών

 

 

 

ΚΔΑΠ Κοζάνης