Η δική μας ταινία!

 

Σήμερα η μέρα ήταν αφιερωμένη στην έβδομη τέχνη.

Γι΄ αυτό μιλήσαμε για τον κινηματογράφο, τις αγαπημένες μας ταινίες, ακούσαμε τη μουσική τους, ζωγραφίσαμε, γράψαμε, διακοσμήσαμε τον χώρο και γυρίσαμε τη δική μας ταινία!

Εκπαιδευτικοί μας στόχοι ήταν:

  • η γνωριμία των παιδιών με την τέχνη του κινηματογράφου
  • η ενεργοποίησή τους στη διδακτική διαδικασία
  • η ενθάρρυνση της δημιουργικής τους έκφρασης
  • και η δημιουργική ανάπτυξη των εκφραστικών δεξιοτήτων τους μέσα από τον λόγο και τη γλώσσα

 

 

Η θεωρία

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες

 

  1. Παρουσίαση του power point και συζήτηση

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

2. Ερωτήσεις κατανόησης και ανάπτυξης λόγου

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

3.  Ακρόαση μουσικής από τις αγαπημένες μας ταινίες

Μιλήσαμε για τον κινηματογράφο, τις αγαπημένες μας ταινίες, ακούσαμε μουσική, ζωγραφίσαμε, γράψαμε, στολίσαμε τον χώρο και γυρίσαμε τη δική μας ταινία!

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

4. Ζωγραφική

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

5. Δραστηριότητα Δημιουργικής Γραφής: “Γράφω για την αγαπημένη μου ταινία”.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

6. Δημιουργία της δικής μας ταινίας…Θα προβληθεί την Παρασκευή!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

7. Διακόσμηση του χώρου με όσα ζωγραφίσαμε και γράψαμε

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΡΑ ΚΔΑΠ UBUNTU

 

 

 

ΚΔΑΠ Κοζάνης