Παιχνίδια της Αρχαίας Ελλάδας με τη Βιβή Βουλγαρίδου!

Παιχνίδια της Αρχαίας Ελλάδας με τη Βιβή Βουλγαρίδου!

Παιχνίδια της Αρχαίας Ελλάδας με τη Βιβή Βουλγαρίδου!   Ο παιδαγωγικός ρόλος του παιχνιδιού Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι παίζουν με τα ίδια παιχνίδια. Οι αρχαίοι Έλληνες έδιναν μεγάλη σημασία στο παιχνίδι και στον παιδαγωγικό του...
3 κινητικά παιχνίδια με τη Βιβή Βουλγαρίδου!

3 κινητικά παιχνίδια με τη Βιβή Βουλγαρίδου!

3 κινητικά παιχνίδια με τη Βιβή Βουλγαρίδου!   Τα οργανωμένα ομαδικά παιχνίδια: αναπτύσσουν τις κινητικές δεξιότητες καλλιεργούν τις φυσικές ικανότητες προάγουν την υγεία ψυχαγωγούν τα παιδιά   Για αυτό για άλλη μία μέρα η Βιβή Βουλγαρίδου, Εμψυχώτρια...
Ομαδικά παιχνίδια με τη Βιβή Βουλγαρίδου!

Ομαδικά παιχνίδια με τη Βιβή Βουλγαρίδου!

Ομαδικά παιχνίδια με τη Βιβή Βουλγαρίδου!   Η Βιβή Βουλγαρίδου οργάνωσε σήμερα ομαδικά παιχνίδια. Σκοπός των ομαδικών παιχνιδιών είναι: να γνωρίσουν τα παιδιά την έννοια του ατόμου και της ομάδας να μάθουν να τηρούν τους κανόνες και να αναπτύξουν την ομαδικότητα,...